Thi công lắp đặt, thay thế đèn các loại. Vệ sinh đèn pha lê, đèn chùm trên cao.